One Big Habit

Initsiativet av modejätterna, B.la. H&M, Lindex och kappAhl att införa plastppåsar mot betalning är postitiva initsiativ i vårt samhälle och modeindustri. Även om skillnaden inte kanske kan skapa större förutsättningar eller skillnader under en dag på vårt klimat, tror jag absolut att skillnaden kommer märkas i människans uppmärksamhet och medvetenhet. När en influenser, en modejätte, eller en oväntad person/åsikt kommer från annat håll, är informationen och budskapet lättare att ta till sig och reflektera på, värdera och slutligen, förhoppningsvis även resultera till en personlig ändring..

Artikeln av ELLE.se  av Joel Linde, 2 Juni 2017-"PLASTPÅSAR ÄR INTE LÄNGRE GRATIS I BUTIKERNA – DÄRFÖR RASAR FOLK ÖVER DEN NYA KOSTNADEN" Skrivs om tankarna från sociala medier, uppmärksamheten, tanken bakom, målet och framtida tankar hur detta experiment skall utvecklas. Läs själv och skaffa din egen tanke kring projektet, även om det inte är en stor effort för dessa industrier, med tanke på all annan negativ miljöpåverkan som industrin skapar, menar jag att det finns en ljus ide och baktanke med projektet One Bag Habit.

Stärka Uppmärksamheten & Öka Medvetenheten om din egen konsumtion.  

Artikeln från ELLE skriver: "Från och med den 1 juni får kunden betala för plastpåsar även i klädbutiker. De flesta ser det som ett bra steg mot ett mer hållbart samhälle, men många ställer sig ändå frågande till om det finns bättre sätt att värna om miljön.

...den nya EU-förordningen som innebär att alla som tillhandahåller plastpåsar måste ta ett större ansvar för att minska förbrukningen av dem. Exakt hur det ska göras är inte reglerat, men klädjättarna H&MLindex och KappAhl har startat initiativet One Bag Habit som innebär att de tar betalt för påsarna, vilket de hoppas ska minska påskonsumtionen. Överskottet från försäljningen ska gå till att vidareutveckla butikernas miljöinitiativ.

Initiativet har fått mycket positiv respons och uppmärksamhet. Men det är inte alla som är enkom nöjda med satsningen.

ELLE ringde upp Joanna Morell som är presskontakt på H&M Sverige, och frågade henne hur de ser på det hela.

Förbrukningen av påsarna kanske minskar, tror ni också att nedskräpningen kommer minska?

– Målsättningen med initiativet är att minska påskonsumtionen och på så sätt bidra till en mer hållbar resursanvändning samtidigt som vi minskar nedskräpning och ökar medvetenheten om påsars negativa miljöpåverkan. Vi hoppas såklart att initiativet resulterar i att fler inte väljer att köpa nya påsar eller exempelvis att fler väljer att använda en och samma tygpåse.

Tror ni att fler påsar kommer återvinnas bara för att kunden får betala för dem?

– Att ta betalt för påsarna hoppas vi kan fungera som ett incitament och en morot för kunden att minska sin konsumtion av påsar.

Det låter som att mycket av ansvaret egentligen landar på konsumenterna? De får betala extra och de förväntas återanvända och återvinna påsarna.

– Vi tror generellt sett att vi kan göra störst skillnad när vi samarbetar med våra kunder i hållbarhetsfrågor och det gäller även detta initiativ. Medlemmarna i One Bag Habit tror att vi tillsammans har större genomslagskraft och att initiativets syfte blir tydligare för konsumenten när vi är flera från branschen som går samman. Genom att ta betalt för påsarna sänder medlemmarna i One Bag Habit en signal till kunden av vikten att minska konsumtionen av påsar."

 
 
This is OUR sunshine. This is OUR world. This is what we care of, what bring us Joy and Heppiness, Life, Pece and Love.
...But look how much we really care...
Would you treat someone you love this much with bad. Woud you bring something bad to this beloved one? 
 
MakeItLast design elle fashion fashion fastfashion framtid hållbarhet konsumtion
0 kommentarer